Obchodní podmínky

Vložt

Prodávající internetových stránek je :

Světlana Vávrová - www.vysivkyvysocina.cz
IČO: 62020242

Fakturační adresa:
Husova 97
539 52 Trhová Kamenice

Mobil: +420 774 711 719
E-mail: vysivkyvysocina@seznam.cz


Základní pravidla

 • Objednávky zasíláme standartně pouze na území ČR . Při zasílání zboží do jiného státu je nutné předem domluvit individuální přepravní podmínky.

 • Odeslané objednávky považujeme za závazné.

 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy Světlana Vávrová www.vysivkyvysocina.cz

 • Po provedení objednávky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží.

 • Daňový doklad obdržíte spolu se zásilkou.

 • Pokud po odeslání objednávky potřebujete udělat změnu objednávky, nebo objednávku stornovat učiňte tak písemnou formou na vysivkyvysocina@seznam.cz a případně i telefonicky na číslo 774 711 719.

Záruka

 • Na zboží objednané na internetových stránkách www.vysivkyvysocina.cz poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek dle platných zákonů.

 • Záruka vrácení peněz - viz. Reklamační řád


Dodací lhůty

Naší snahou je vyřídit všechny objednávky co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti. Obvyklá doba dodání je 2 - 7 dní. V případě nedostatku některé položky objednávky nebo určité velikosti, barvy nebo typu zboží Vás budeme neprodleně informovat a dohodneme se na dalším postupu. Pokud není smluveno jinak, odesíláme objednávky kompletní.

Doprava zboží a způsob platby

Objednané zboží bude odesláno na uvedenou adresu jako balík české pošty, pokud nebude domluveno jinak.

Osobní odběr lze uskutečnit: po dohodě na tel. 774 711 719 v Trhové Kamenici nebo Hlinsku
NENÍ MOŽNO ZAPLACENÍ PLATEBNÍ KARTOU.

Upřednostňujeme zálohovou platbu, případně platbu předem - u každé zakázky je domluvena individuálně.


Ochrana dat

 • Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Česká pošta, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb.

 • Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Reklamační řád

 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 • Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď na email vysivkyvysocina@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 774 711 719. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

 • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré dokumenty, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, objednávku a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e- mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.