Galerie výšivek Slovanských znaků

Vážení návštěvníci, vítejte v sekci Slovanské znaky. Všichni asi víme, že některé původní Slovanské znaky byly zneužity hitlerovským německem a nebo později komunisty (pěticípá hvězda).

Těmito řádky chci upozornit čtenáře na to, že Slovanské znaky jsou ve skutečnosti energetické zářiče pozitivní energie. Z tohoto důvodu jsou k jednotlivým znakům přidány popisky s jejich významem.

Dalším cílem této sekce je, inspirovat návštěvníka k tomu, aby se začal zajímat o skutečné dějiny Slovanů (stačí zadat do vyhledavače na internetu). Dějiny Slovanů byly zcela překrouceny, ale v současnosti je pravda odhalována a především postupně zveřejňována...

Kdo hledá, pravdu vždy najde.

Vyšívané desatero

Desatero není dogmatem, ale "jen" jakýmsi návodem slušného člověka. Slovana.

Výšivka Slovanského znaku Valkirija

Starodávný Obereg ochraňující Moudrost, Spravedlnost, Ušlechtilost a Čest. Je to znak obzvlášť uznávaný vojáky bránícími Rodnou Zem, svůj Starobylý Rod a Víru. Jako ochranný symbol jej používali Žreci pro zachování Véd. Slovo Val-k-Irij-a můžeme vysvětlit takto: Val - vyvýšenina, k - k, Irij - slovanský nebeský sad (ráj). Tedy dohromady Směřování k nebeskému ráji, proto byl ceněný vojáky, kteří do Irije jdou, pokud padnou v boji při obraně Rodné země.

Výšivka Slovanského znaku Hvězda Lady Bohorodičky

Je to Symbol i Počátek Moudrosti, kterou nahromadily předchozí generace. Díky uvědomění si moci svého Rodu Hvězda Rusi dá člověku důvěru a odvahu. Hvězda Lady může být univerzálním oberegem pro obydlí. Celkově symbolizuje Matku - Matku Ladu Boborodičku, dávající život mnohým slovanským Bohům, Matku - Zem (Matku Širou Zem) i Matku Nebes (Matka Sva). Je to složitý, hluboký a celistvý obraz, který pochopit bez studia původní slovanské kultury je jednoduše nemožné. Použití jako běžný domácí ornament, který v oberegové symbolice představuje celistvou ochranu člověka před negativní (temnou) energií.

Výšivka Slovanského znaku Perunova Hvězda

Symbol používaný široce ve světě. Slované jej používali na oděvech, vyřezávaný v místnostech či kolovrátkách. Protože k Perunovi patří blesk, tak se považovalo vhodné jej umístit na vrch budovy, aby blesk odvedl. Kromě toho je znakem válečníka, odvahy a smělosti. Archeologové jej nalézají na pancířích, přilbách, pánských košilích.

Výšivka Slovanského znaku Garuda

Nebeský Božský znak symbolizuje veliký Nebeský Ohnivý Kočár (Vajtmaru), na kterém Bůh Vyšeň putuje po Svarge Přečisté. Obrazně "Garudu" nazývají ptáčkem létajícím mezi Hvězdami. "Garuda" se zobrazuje na předmětech Kultu Boha Vyšeňa.

Výšivka Slovanského znaku Vajga

Sluneční Přírodní znak, kterým jsme zosobňovali Bohyni Taru. Tato Moudrá Bohyně chrání čtyři Vyšší Duchovní Cesty, po kterých jde člověk. Ale tyto Cesty jsou také otevřeny čtyřem Velikým Větrům, které se snaží narušit člověku dosažení jeho cíle.

Výšivka Slovanského znaku Dchata

Božský Ohnivý znak symbolizující vnitřní i vnější strukturu člověka. Dchata představuje čtyři základní elementy, které byly darovány Bohy - Tvůrci a z kterých je vytvořen každý člověk Velké Rasy: Telo, Duše, Duch a Svědomí.

Výšivka Slovanského znaku Radiněc

Ochranný Nebeský Symbol. Zobrazoval se na postýlkách a kolíbkách, v kterých spaly novorozené děti. Předpokládá se, že Radinec dá malým dětem Radost a klid, a také chrání před uhranutím a přízraky.

Výšivka Slovanského znaku Duchovní Síla

Symbol neustálé Přeměny Ducha Člověka používaný pro zesílení a koncentraci všech Duchovních Vnitřních Sil Člověka, potřebných pro tvůrčí práci pro blaho potomků svého starého Rodu nebo svého Velkého Národa.

Výšivka Slovanského znaku Ratiborec

Ohnivý symbol vojenské Udatnosti, Statečnosti a Odvahy. Obvykle se zobrazoval na vojenském brnění, zbraních, a také na Válečných Vlajkách, Praporech a Zástavách Knížecích Družin. Věřilo se, že oslepuje oči nepřátel a brání jim utéct z pole boje.

Výšivka Slovanského znaku Koladník

Symbol Boha Kolady, který uskutečňuje na zemi Obnovu a přeměnu k lepšímu, je to symbol vítězství Světla nad Tmou a Světlého dne nad nocí. Kromě toho, dává mužům sílu k tvůrčí práci i v bitvě s lítým nepřítelem.

Výšivka Slovanského znaku Duchovní Svastika

Užívala nejvíce pozornosti od čarodějů, volchvů, vedúnů, symbolizovala Harmonii a Jednotu Těla, Duše, Ducha a Svědomí, a také Duchovní Sílu. Volchvové používali Duchovní sílu k ovládání přírodních prvků.

Duševní Svastika

Používala se pro koncentraci Vyšších Sil k uzdravení. Duševní Svastiku měli právo zahrnout do ornamentů oděvů jenom Žreci, kteří se pozvedli na vysokou úroveň Duchovně-Mravní dokonalosti.

Výšivka Slovanského znaku Bouřník

Ohnivá symbolika na pomoc ovládání Přírodních Živlů Počasí, a také je Bouřník používán jako Obereg, ochraňující před nepohodou domy i chrámy Rodů Velké Rasy.

Výšivka Slovanského znaku Hromovník

Nebeský symbol Boba Indry ochraňujícího Starobylou Nebeskou Moudrost Bohů, to je - Starodávné Védy. Obereg se zobrazoval na vojenských zbraních, brnění i výzbroji, a také nad vchody do tvrzí, aby vcházející se zlým úmyslem byl poražen Hromem (infrazvuk).

Výšivka Slovanského znaku Rodimič

Symbol Vesmírné Síly Roda - Původce, zachovávající ve Vesmíru v počáteční formě Kon Kontinuity Poznání Moudrosti Roda, od Stáří k Mládí, od Předků k Potomkům. Symbol - Obereg, který spolehlivě udržuje Rodovou paměť z pokolení na pokolení.

Výšivka Slovanského znaku Letní symbol Dažboha

Patří k starobylým védickým slovanským smybolům Dažboha. Ochraňuje všechny bílé lidi nezáleží na pohlaví, věku, místě narození i života. Zosobňuje sluneční světlo a plodnost, které dávají lidem sílu Slunce, štěstí a léto.
Nejčastěji se zobrazuje na chrámech, svetilištích, ozdobách, oberezích, oděvech. Letní symbol Dažboha pomáhá splnit přání, zosobňuje pravidla tvoření světa, přispívá k zachování zdraví, daruje další výhody. Každý člověk od Dažboha něco žádá, protože on je "Bůh, který dává vše."
Člověka nesoucího tento symbol lehce v davu poznáte: jde z něj Sluneční světlo, on svítí zevnitř. Potkajíce takového člověka, ucítíte najednou duševní úlevu, uklidní se vám dýchání i srdce. Ucítíte, jak se od něj line čisté sluneční teplo.

Výšivka Slovanského znaku Vedara

Symbol Žrece - Ochránce Starobylé Víry PrvoPředků (Kapen-Inglingů), který chrání zářící Starodávnou Moudrost Bohů. Daný symbol pomáhá poznat i používat starodávné Znalosti pro blahodárný vývoj Rodů a Starobylé Víry Prvopředků.

Výšivka Slovanského znaku Vedaman

Symbol Žrece - Ochránce, který chrání Starobylou Moudrost Rodů Veliké Rasy, neboť v této Moudrosti jsou uloženy Tradice Občin, Kultura vzájemných vztahů, Paměť o Předcích a Bozích - Ochráncích Rodů.

Výšivka Slovanského znaku Velesovik

Nebeská symbolika, která se používala jako Ochranný obereg. Věří se, že s jeho pomocí je možné ochránit milovaného člověka před přírodním neštěstím, když se tento člověk nachází daleko od domova, na lovu či rybolovu.

Výšivka Slovanského znaku Znič

Symbolizuje Ohnivého Nebeského Boha ochraňujícího Svatý neuhasitelný Živý Oheň, který je vážený ve všech Rodech Pravoslavných Starověrců - Inglingů jako Věčný nevysychajícíé Pramen Života.

Výšivka Slovanského znaku Duchobor

Symbolizuje počáteční vnitřní Oheň Života. Tento Veliký Božský Oheň zničí v člověku všechny lidské tělesné neduhy a bolesti Duše i Ducha. Daný symbol nanesli na látku, do níž zabalili nemocného člověka.

Výšivka Slovanského znaku Bohovník

Zosobňuje věčnou sílu a ochranu Světlých Bohů člověku, který je na Cestě Duchovního vývoje a dokonalosti. Mandala se zobrazením tohoto symbolu pomáhá člověku poznat Prolínání a Jednotu Čtyř prvo-elementů v našem Vesmíru.

Výšivka Slovanského znaku Novorodník

Symbolizuje Nebeskou Sílu, která pomáhá v dosažení přeměny a rozmnožení starobylého Rodu. Jako mohutný ochranný a plodný symbol se Novorodnik zobrazuje v ornamentech na ženských košilích, sukních i pásech.

Výšivka Slovanského znaku Rodovik

Symbolizuje Světlou Sílu Roda - Původce, pomáhající národům Velké Rasy, mající trvalou podporu Starodávných Mnohomoudrých Předků lidem, kteří pracují pro blaho svého Rodu a tvoří pro potomky svých Rodů.

Výšivka Slovanského znaku Nebeský Kříž

Symbol Nebeské Duchovní Síly a Síly Rodové Jednoty. Používá se jako nátělní Obereg ochraňující toho, kdo jej nosí, dává mu pomoc všech Předků jeho dávného Rodu a pomoc Rodu Nebeského.

Výšivka Slovanského znaku Ohněvica

Ohnivý ochranný symbol, jímž Nebeské Bohorodičky darují všemožnou pomoc i účinnou ochranu vdaným ženám od temných sil. Vyšíval se na košile, šaty, sukně, přičemž se velmi často kombinoval s dalšími Slunečními i Ochrannými Symboly.

Výšivka Slovanského znaku Všeslavec

Ohnivý ochranný symbol, ochraňující stodoly i domy před požáry, Rodinné Svazy - před ohnivými spory a nesouhlasy, Starobylé Rody - před hádky a boji, vede všechny Rody k Harmoniii a společné Slávě.

Výšivka Slovanského znaku Kolard

Symbol Ohnivého Obnovení a Proměny. Tento symbol používali mladí lidé, kteří vstoupili do rodinného svazku a čekali početí zdravého potomstva. Na svatbu nevěstě darovali ozdoby se symbolem Kolard i Solard.

Výšivka Slovanského znaku Bohodar

Symbolizuje trvalou ochranu Nebeských Bohů, kteří darují lidem Prastarou Pravdivou Moudrost a Spravedlnost. Tento symbol je zvláště ceněn Žreci - Ochránci, kterým Nebeští Bohové svěřili chránit Nejvyšší Dar - Nebeskou Moudrost.

Výšivka Slovanského znaku Dunia

Symbol sjednocení Pozemského a Nebeského Živého Ohně. Jeho předurčení je ochraňovat Cestu Trvalé Jednoty Rodů. Proto všechny Ohnivé Oltáře pro provádění Bezkrevných obětí přinášených pro slávu Bohů a Předků se stavěly v podobě tohoto symbolu.

Výšivka Slovanského znaku Ohněvík

Ohnivý Symbol Boha Roda. Jeho zobrazení se nachází na Kummirech Roda, na šikmých okrajích střechy, okenicích, rámech oken i dveří a na kování. Jako Obereg jej nanášeli na stropy. Také v Chrámu Vasila Blaženého v Moskvě jej pod jednou kupolí můžeme vidět.

Výšivka Slovanského znaku Ryžík

Nebeský symbol čistého Světla od našeho Slunce, Jarily - Slunce. Symbol Pozemské úrodnosti i dobrého a bohaté sklizně úrody obilí. Tento symbol byl nanášen na zemědělská náčiní a nástroje. Ryžík se zobrazuje na vstupech do stodol, chlévů, budov.

Výšivka Slovanského znaku Bodlák štěstí

Slovanský symbol zcelující (přitahující) štěstí, úspěch a blahobyt v každé životní situaci.

Výšivka Slovanského znaku Kupala

Zobrazení Kupalova symbolu můžeme nalézt na ozdobách, na obřadních šatech, na chrámech a rituálních předmětech. Symbol také pomáhá nalézt uzdravující a magické byliny, které je možno nalézt právě v Den Boha Kupala.

Výšivka Slovanského znaku Makoš

Moudré matky vždy nosili tento symbol při sobě, protože věděli o blahosklonnosti Makoše k lidem se silným duchem. Ale také si byli vědomi o neodvratnosti Osudu, kterým Makoš vládne. Symbol se nacházel na hrudi a přezkách švadlen.

Výšivka Slovanského znaku Rožanice

Znak je ochranný obereg pro těhotné a ty, které nemohou otěhotnět. Traduje se, že znak si nemá člověk vyšít sám, ale nechat si jej od někoho vyšít. Široce je zastoupen na plátěných - ručníkách, prostěradlech a ženských pokrývkách hlavy. Obereg přináší spravedlivé soužití rodičů s dětmi, harmonii a blaho rodiny, ženám daruje šťastné mateřství.

Výšivka Slovanského znaku Mara

Je chybou považovat Maru za symbol temnoty a smrti. Význam symbolu je ochraňovat sílu života před rychlým ubýváním. Dává sílu a pokoj unaveným a upozorňuje na nadměrnou spotřebu energie. Představuje pokoj, zakonzervování, přestávku pro nakupení sil před bujným jarním růstem. Nasměrování na všechny 4 strany ukazuje, že tady a teď, ve všech stranách světa a všech elementech života je pečeť pokoje a soustředění se dovnitř. Doporučuje se myslitelům a každému, kdo potřebuje přestávku a nakupení sil před další náročnou aktivitou.

Výšivka Slovanského znaku Veles

Pomáhá v obchodování, zabezpečuje dostatek, blahobyt, daruje rozhodnost, odolnost a inspiraci.

Výšivka Slovanského znaku Ochranovník

Hvězda Inglie sjednocená se Slunečným symbolem v centru, který naši Předkové původně nazývali Vestnik, přináší Zdraví, Štěstí a Radost. Obereg je považován za starodávný Symbol Ochraňující Štěstí. Lidově se nazýval Matka-Gótka, nebo-li Matka Gótů.

Výšivka Slovanského znaku Posoloň

Symbol zacházejícího, to je odcházejícího na odpočinek Jarily - Slunce. Symbol dovršení Tvůrčí Práce pro blaho Rodu i Velké Rasy, Symbol Duchovní Odolnosti člověka a Pokoje Matky Přírody.

Výšivka Slovanského znaku Kolochort

Symbolizuje dvojí systém vnímání světa: trvalé vzájemné bytí Světla a tmy, Života a smrti, Dobra a zla, Pravdy a křivdy, Moudrosti a hlouposti. Tento symbol používali, když žádali Bohy rozsoudit spor.

Výšivka Slovanského znaku Věstnik - Ostiněc

Nebeský Ochranný symbol. V lidovém všedním a každodenním životě ho nenazývali jinak než Věstnik. Tento Obereg byl ochranným nejen pro lidi Velké Rasy, ale i pro domácí zvířata, ptáky a nástroje.

Výšivka Slovanského znaku Rasič

Symbol mohutnosti a Jednoty Velké Rasy. Vepsaný do mnohoúhelníka Znak Inglie má ne jednu, ale čtyři barvy, podle barvy očí Rodů Rasy: Stříbrnou podle da´Árijců, Zelenou podle Ch´Árijců, Modrou (Nebeskou) u Svatorusů a Ohnivou u Rassénů.

Výšivka Slovanského znaku Oltářník

Nebeský Vše-Rodový symbol Veliké Jednoty Světlých Rodů, obývajících Svargu Přečistou, Čertogy i Obydlí v Javi, Slavi i Pravi. Tento symbol se zobrazuje na Oltářním kameni, blízko oltáře, na který se přináší Dary i konají Obřady Rodů Velké Rasy.

Výšivka Slovanského znaku Oheň

Symbol Svatého Ohně Oltáře i Domácího Krbu. Ochranný Symbol Vyšších Světlých Bohů, Ochraňující obydlí a chrámy, a také Starobylou Moudrost Bohů, to je Starodávné Slovansko - Árijské Védy.

Výšivka Slovanského znaku Inglije

Symbolizuje Prvotní Život rodící Božský Oheň Tvoření, z kterého se zjevil celý Vesmír i náš systém Jarily - Slunce. V běžné ochraně znamená Inglia symbol Počáteční Božské Čistoty chránící Svět před silami Temna.

Výšivka Slovanského znaku Karma

Duchovní princip příčiny a následku. Myšlení a jednání jednotlivce ovlivňuje jeho budoucnost. Karma souvisí s reinkarnací, příčina a následek se přenáší do dalších životů. Karma je zamotaný uzel, Samsára, z které je potřeba se dostat, naučit se jednat tak, abych nekarmoval a nevytvářel další karmické vazby.

Výšivka Slovanského znaku Strom života

Pomáhá všem počátkům, dává sílu pro růst tělesný i duchovní.

Výšivka Slovanského znaku Pentagram
Je kladným symbolem. Jedním z mnoha významů jsou např. : Živly : voda , země , vzduch , oheň  a éter.
Obrácený pentagram je symbolem zla, satanismu ... .
Výšivka Slovanského znaku Jarovrat

Ohnivý Symbol Jaro - Boha, řídícího jarní kvetení a všechny blahodárné povětrnostní podmínky. Aby se obdržela dobrá úroda, bylo povinností, vypracovat symbol na zemědělské nářadí: pluhy, srpy, kosy atd.

Výšivka Slovanského znaku Hraničník

Symbolizuje Vesmírnou Linii, rozdělující Pozemský život ve Světě Javi a posmrtný život ve Vyšších Světech. obydlí se Hraničník zobrazuje na vstupu. Dále na bránách do Chrámů i Svatyň ukazujíc, že tato vrata jsou hranicí, za kterou působí ne světské, ale duchovní Zákony.

Výšivka Slovanského znaku Navník

Symbolizuje Duchovní Pouť člověka z Rodů Velké Rasy po smrti na Midgard - Zemi. Čtyři Duchovní Poutě jsou vytvořeny pro každého představitele čtyř Rodů Velké Rasy. Vedou člověka do jeho Rodného Nebeského Světa, ze kterého na Midgard - Zem přišli.

Výšivka Slovanského znaku Pramen

Symbolizuje Počáteční Pravlast lidské Duše. Nebeské Čertogy Bohyně Dživy, kde se objevily na Boží Svět nehmotné lidské Duše. Po vstoupení na Zlatou Cestu Duchovního vývoje přichází Duše na Zemi.

Výšivka Slovanského znaku Kolovrat

Symbol vycházejícího Jarily - Slunce, symbol věčného vítězství Světla nad tmou a Věčného Života nad smrtí. Barva Kolovratu má také důležitou úlohu: Ohňová (červená) symbolizuje Obrodu, Nebeská - obnovení, Černá - změnu, opravu.

Výšivka Slovanského znaku Celebník

Obereg pro oslabené a nemocné lidi, působí mocnou celitelnou silou. (Celit = zcelovat, dávat dohromady do jednoho celku)

Výšivka Slovanského znaku Svaor - Sluncevrat

Symbolizuje neustálý Vzestup Jarily - Slunce po Nebesích. Pro člověka používání tohoto symbolu označovalo: Čistotu Úmyslů i Činů, Blaho a Světlo Duchovního Osvícení.

Zdroj :www.slovanskakultura.cz/symbolika/25-slovanske-symboly

Další stránka : Galerie výšivek mandal